Oilon on sitoutunut Science Based Targets (SBTi) -aloitteeseen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Oilon on tehnyt pitkäjänteistä työtä oman toimintansa päästöjen vähentämiseksi ja nyt tavoite on asetettu entistä korkeammalle.

Ilmastonmuutoksen torjunta vaatii yrityksiltä kunnianhimoisia toimia. Ympäristövastuu on Oilonin strategian ytimessä. Jo kolmannen polven perheyrityksenä koemme tärkeäksi, että luonto ja hyvän inhimillisen elämän edellytykset säilyvät myös tuleville sukupolville. 

Oilonin tarkoitus on kehittää kestävän kehityksen energiateknologiaa. Tärkeimmät ympäristöön liittyvät tavoitteemme ovat aina liittyneet tuotteisiimme ja asiakkaidemme niillä saavuttamiin päästövähenemiin. Tiedostamme myös oman toimintamme ympäristövaikutukset ja haluamme olla esimerkkinä muille, kertoo Oilonin toimitusjohtaja Tero Tulokas.

Oilon sitoutuu vähentämään oman toimintansa suoria ja epäsuoria kasvihuonekaasupäästöjä vähintään 46 prosenttia vuoden 2019 tasosta vuoteen 2030 mennessä (Scope 1 ja 2). Science Based Targets -aloite on hyväksynyt ja varmentanut Oilonin tavoitteet. Hyväksyntä tarkoittaa, että tavoitteet ovat tieteelliseen tutkimukseen perustuvia ja ne vastaavat yrityksen päästöjen osalta toimia, jolla ilmaston lämpeneminen rajoitetaan 1,5 asteeseen vuosisadan loppuun mennessä esiteolliseen aikaan verrattuna.

Tällä hetkellä noin 3 000 edelläkävijäyritystä ympäri maailmaa työskentelee Science Based Targets -aloitteen tavoitteiden mukaisesti vähentääkseen päästöjään. Oilon on nyt yksi tuhannesta yrityksestä, joiden tavoitteet ovat linjassa SBTi:n kunnianhimoisimman 1,5 asteen päästövähennystason kanssa.

Oilon on tehnyt jo pitkään työtä oman toiminnan päästöjen alentamiseksi ja työ jatkuu tavoitteiden saavuttamiseksi. Oilonin keskeisiä keinoja päästövähennystavoitteiden saavuttamiseksi ovat muun muassa tehtaiden lämmitys maalämmöllä, aurinkosähkön hyödyntäminen tuotannossa ja kiinteistöihin tehdyt investoinnit energian säästämiseksi. Suurin osa konsernin käyttämästä sähköstä on ollut uusiutuvaa vuodesta 2020 alkaen.