Oilon yrityksenä

Luomme kestävän kehityksen energiateknologiaa.

Oilon on vuonna 1961 perustettu kansainvälinen energia- ja ympäristöteknologiaan erikoistunut perheyritys. Toiminnan ytimessä on ympäristöteknologia, ja yritys panostaa erityisesti tuotekehitykseen. Tuotekehityksen painopistealueita ovat energiatehokkuuden parantaminen, päästötasojen pienentäminen sekä uudet, uusiutuviin energianlähteisiin perustuvat ratkaisut.

Keskeisimmät teknologiat ovat

• teollisuuslämpöpumput ja jäähdytyskoneikot
• Kiinteistölämpöpumput
• polttimet ja polttojärjestelmät, joissa käytetään kaasu- ja nestepolttoaineita (tehoalue: 10 kW–90 MW).

Huolto- ja kunnossapitopalvelut ovat tärkeässä osassa koko tuotteen elinkaaren ajan.

Oilonin ratkaisuja ja järjestelmiä käytetään suurten rakennusten ja tilojen lämmityksessä ja jäähdytyksessä sekä omakotitalojen lämmityksessä. Teollisuuden avainasiakkaita ovat voimalaitokset, sellu- ja paperitehtaat, prosessiteollisuus, jätteenpolttolaitokset, meriteollisuuden toimijat sekä kaukolämpölaitokset.

Oilonin liikevaihto on 70 miljoonaa euroa, ja yritys työllistää 380 henkilöä. Yrityksellä on tuotantolaitoksia Suomessa, Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Venäjällä sekä myyntitoimistot Brasiliassa ja Saksassa. Lisäksi Oilonilla on kansainvälinen 70 jälleenmyyjän myyntiverkosto.

Arvomme

Olemme ylpeitä siitä mitä me Oilonilla teemme. Työssämme korostuvat korkea osaaminen ja vastuullinen arvojemme mukainen toiminta. Arvot ja eettiset toimintaohjeemme kuvaavat näkemystämme siitä, miten toimimme ja mitä me yrityksenä haluamme saavuttaa. Tavoitteenamme on toimia globaalisti tarjoten asiakkaille parempia ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

CUSTOMER/ASIAKAS

Meille jokainen asiakas on tärkeä ja yhdessä saavutamme tavoitteet.

RENEWAL/UUSIUTUMINEN

Haastamme itseämme sekä muita kohti uusia toimintatapoja ja ympäristöystävällisempiä ratkaisuja.

LONG-TERM THINKING/PITKÄJÄNTEINEN AJATTELU

Ymmärrämme menneisyyden ja haluamme kehittää tulevaisuutta.

Haluamme olla alamme edelläkävijä.

RESPONSIBILITY/VASTUULLISUUS

Jokainen oilonilainen kantaa vastuun työstänsä ja sen merkityksestä yhtiölle, asiakkaille ja yhteiskunnalle.

Yhtälailla kuin Oilonin arvot myös eettiset toimintaohjeemme ohjaavat jokapäiväistä työskentelyämme ja päätöksentekoamme.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet toimivat tienviittoina kohti entistä parempaa ja kestävämpää tulevaisuutta kaikille. Tavoitteet vastaavat meitä kaikkia koskettaviin maailmanlaajuisiin hasteisiin, kuten köyhyyteen, epätasa-arvoon, ilmastonmuutokseen, ympäristön pilaantumiseen sekä rauhan säilyttämiseen ja oikeuden toteutumiseen.

Oilon tukee kaikkien 17 kestävän kehityksen tavoitteen toteutumista ja vaikuttaa eniten positiivisesti näihin seitsemään tavoitteeseen: