Koulutusohjelmamme

Koulutukset järjestetään Lahdessa, tai Lapualla lämpöpumpputehtaan tiloissa.

Lahti

Inno uusiutuvan energian tutkimuskeskus

Metsä-Pietilänkatu 4
15800 Lahti

Lapuan lämpöpumpputehdas

Suomen Lämpöpumpputekniikka Oy

Unikontie 2
62100 Lapua

Lämpöpumppukoulutukset

Kurssit on tarkoitettu jälleenmyyjien ja asennus- ja huoltoliikkeiden henkilökunnalle, eli ammattilaisille, jotka jokapäiväisessä työssään myyvät, asentavat ja huoltavat Oilon Lämpöässä lämpöpumppuja. Tarkempi kurssisisältö ilmoitetaan järjestettävän kurssin kuvauksessa. Lisätietoa koulutuksesta antaa Ilari Vapamäki ilari.vapamaki@oilon.cn.

Katso kurssit ja Ilmoittaudu tästä

Poltinkoulutukset

Oilon järjestää teknistä asennus-, huolto- ja säätökoulutusta vakiokursseilla. Koulutus on jaettu kolmeen pääryhmään polttimen polttoaineen ja tehon mukaan, eli alle 1 MW öljy- tai kaasupolttimet sekä yli 1MW polttimet.

Voimalaitos- ja prosessipoltinkurssit ovat asiakaskohtaisia kursseja, jotka suunnittelemme kohteen ja käyttö- ja kunnossapitohenkilökunnan tarpeiden mukaan.

Kaasu- ja öljyasennuksien vastuuhenkilön pätevyystentit ja niihin liittyvät kurssit järjestää Lämmitysenergiayhdistys, www.ley.fi

Oilonin kurssit on tarkoitettu ammattilaisille, jotka jokapäiväisessä työssään säätävät ja asentavat Oilon-vakiopolttimia. Kohderyhminä ovat etupäässä polttimien huoltajat ja asentajat, teollisuuden laitosmiehet sekä näiden henkilöiden esimiehinä tai työnjohtajina toimivat henkilöt.

Lisätietoa koulutuksesta antaa Sami Parkkonen, puh. (03) 857 6599
sami.parkkonen@oilon.cn

Katso kurssit ja Ilmoittaudu tästä