Suunnittelu monimutkaistuu, tuotevaihtoehtoja on lukuisia ja jokainen rakennus on uniikki. Laitteista on saatava helposti ja nopeasti mahdollisimman tarkkaa tietoa.

Oilon valmistaa teollisen mittakaavan lämpöpumppuja ja on kehittänyt suunnittelijoiden käyttöön Oilon Selection Tool -nimisen valintaohjelman oikean pumppumallin valitsemiseksi kuhunkin tarpeeseen. Meillä oli tilaisuus kuulla Swecon näkemyksiä suunnittelijan tarpeista ja toivomuksista.

Swecolle tulevaisuus on tätä päivää

Sweco on rakennetun ympäristön ja teollisuuden asiantuntijayritys, joka tarjoaa suunnittelu- ja konsultointipalveluja kaiken kokoisiin hankkeisiin. Ruotsissa yli 125 vuotta sitten perustettu Sweco on tänään toimialansa johtava toimija Euroopassa ja toteuttaa vuosittain kymmeniä tuhansia projekteja 70 maassa ympäri maailmaa.

Sweco haluaa katsoa pitkälle tulevaisuuteen, koska sen työn tuloksista tulee useimmille ihmisille todellisuutta vasta tulevaisuudessa. Rakennusten, infrastruktuurin, energia- ja vesihuollon ratkaisujen elinkaari on aina monia kymmeniä vuosia.

Swecon palveluksessa on maailmanlaajuisesti 16 000 henkilöä, joista 2 100 työskentelee Suomessa. Yhtiön liikevaihto on 1,8 miljardia euroa.

Suunnittelijalla on aina kiire

– Energiajärjestelmien suunnittelussa on aina lukemattomia huomioitavia asioita, sanoo Swecon johtava asiantuntija Jussi Alilehto. – Lämpöpumput ovat monimutkaisia laitteita ja suunnitteluvaiheessa niistä on saatava mahdollisimman nopeasti mahdollisimman tarkkaa tietoa, miten ne ovat sovellettavissa eri tilanteisiin.

– Perinteinen luettelo ei vain riitä. Järjestelmä on pystyttävä mitoittamaan tarkasti ja tässä ainoa mahdollisuus on hyvä ohjelmisto. Laitteet toimivat eri tilanteissa eri tavalla ja viimeisen energiatehokkuuden hakeminen tekee asioista vain entistä monimutkaisempia.

Kiinteistöjen rakentamisessa aikataulu on Alilehdon mukaan aina mahdollisimman lyhyt – sekä suunnittelussa että työmaalla. Suunnittelijalla ei ole aikaa soittaa valmistajalle ja kysyä yksityiskohtia, vaan tiedon on oltava käytettävissä heti. Jos ei ole, siirtyy suunnittelija seuraavaan valmistajaan.

Jo luonnostelussa pureudutaan syvälle

Ensimmäisessä vaiheessa lähdetään liikkeelle rakennuksen lämmitystarpeesta ja lämpökuormista. Jo karkeassa luonnoksessa mennään aika syvälle, selvitetään lämpötilatasot, hyötysuhde ja sähkötehot. Jos tarvitaan vaikkapa +80°C lämpöä, ei kysymykseen tule pumppu, jonka maksimi on +65°C.

– Toimiiko tämä laite parhaalla tavalla juuri näissä olosuhteissa – olisiko toinen vaihtoehto parempi, jatkaa Alilehto suunnittelutilanteen kuvailua. – Asiakas haluaa tietää vastauksen heti.

– Karkean suunnitelman hyväksymisen jälkeen paneudutaan tarkempiin yksityiskohtiin – eri suoritusarvoihin, mittapiirroksiin, putkikytkentöjen suuntaan ja muihin yksityiskohtiin. Asiakkaat tuovat esille lisätarpeita usein hyvin myöhäisessä vaiheessa ja vielä rakentamisen aikanakin saatetaan suunnitelmia muuttaa.

– Varsinkin saneerauskohteissa on oleellista nähdä mahtuuko laite käytettävissä olevaan tilaan ja voidaanko se kuljettaa sinne. Erilaiset toivomukset, kuten alhaisen GWP-arvon kylmäaineet, pitää olla valittavissa heti alkuvaiheessa. Myös hintataso on tärkeä ja hintataso budjettia varten tarvitaan aika alkuvaiheessa.

Toteutuksessa on monia vaihtoehtoja

Hyvän valintaohjelman pitää Alilehdon mielestä olla nopea käyttää. Moni ohjelma on yksinkertaisesti hidas. Jos vastauksen saaminen kestää yhden sekunnin sijasta 10 sekuntia, valitsee hän nopeamman.

– Suunnittelussa on tärkeää nähdä laitteen kaikki yksityiskohdat – sähköiset ominaisuudet, virtaamat ja kaikki muu, sanoo Alilehto. – Tämä on insinöörihommaa ja pelkkä kilowattimäärä ei kerro vielä mitään. Tietoa ei voi koskaan olla liikaa. Tietysti on hyvä, jos ulos saadaan yksinkertainen versio ja vaihtoehtona engineering-tuloste. Tulosteiden pitää myös syntyä näppärästi – esimerkiksi suoraan pdf-muotoon.

– Mitoitusohjelman tärkeä ominaisuus on myös mahdollisuus tehdä monipuolisia konfigurointeja, esimerkiksi useampi pumppu rinnan tai sarjaan. Vapaasti mallinnettavien vaihtoehtojen avulla on helppoa optimoida hyötysuhde ja lämpötilatasot. Joskus myös tilarajoitukset voivat pakottaa jakamaan lämpöpumpun useammaksi laiteeksi.

Lämpöpumppujen rooli kasvaa tulevaisuudessa

Jussi Alilehto on ollut Swecon palveluksessa vuodesta 2008 ja sitä ennen automaatiourakoinnin parissa. Hän on nähnyt monenlaisia kiinteistöjä ja on usein mukana järjestelmien käyttöönottovaiheessa ja takuuajan seurannassa. Tekniikasta kiinnostunut Alilehto ei myöskään pelkää ”avata luukkuja” ja haluaa aina ymmärtää, miten laitteet toimivat.

– Ennen rakennuksessa oli vain kiertovesipumppu ja lämmitysveden määrää säätävä venttiili, kärjistää Alilehto. – Nyt tilanne on aivan toinen. Mitä monimutkaisempi järjestelmä, sitä suurempi on suunnittelijan vastuu. Lisäksi pitäisi olla jokin taho, joka vastaa järjestelmästä takuuajan jälkeen. Parasta olisi kerätä kaikki toimintaan liittyvä data vaikkapa pilveen. Koko rakennuksen elinkaaren aikainen toiminnan seuranta on elintärkeää ja lämpöpumpuilla on tässä suuri ja tärkeä rooli.

– On ilman muuta selvää, että lämpöpumppujen käyttö kasvaa merkittävästi nykyisestä. Elinkeinoelämän keskusliiton tuore avaus sähköveron alentamisesta on oikea askel kohti yhteiskunnan sähköistämistä ja polttamisen vähentämistä. ”Sähkö on myrkkyä” on outo vanha suhtautumistapa. Lämpöpumput ja tuulisähkö ovat askelia kohti päästötöntä tulevaisuutta.

Voit ladata Oilon Selection Toolin täältä!